Generalforsamling
Tidspunkt
26.02.2019 kl. 18.30 - 26.02.2019 kl. 22.00
Sted
BTK
Mødested
Horsedammen 46 kl. 18.30
Beskrivelse

Til medlemmerne i Brøndby Tennis Klub 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndby Tennis Klub tirsdag d.26. februar 2019 kl. 18.30 i klubhuset, Horsedammen 46.

Efter generalforsamlingen vil Brøndby Tennis Klub være vært ved et let arrangement og servere et par stykker smørrebrød og øl, vin eller vand.

På den baggrund ønsker vi tilmelding til generalforsamlingen, senest d. 20. februar.

Tilmelding til kontakt@btk58.dk

   Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år 2018.

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 og budget 2019. Herunder fastlæggelse af det årlige kontingent, som reguleres for 2019. Det reviderede regnskab og budget ligger til gennemsyn på www.btk58.dk 8 dage før generalforsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag

            Der er ikke indkommet nogen forslag

  1. Valg af formand: På valg. Formand Gitte Samsøe er villig til genvalg

  1. Valg af kasserer: Kassereren Knud Larsen er ikke på valg.

  1. Valg af øvrig bestyrelse: Villig til genvalg er, Uffe Nielsen, Henrik Christensen og Morten Piriwe Risom. Carsten Svendsen er ikke villig til genvalg

  2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleant Rene Bertram er ikke villig til genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Nuværende revisorer er Gert Thrane og Kjeld Thrane, begge villige til genvalg.

Suppleant er Lone Degn som er villig til genvalg.

 

   Vi glæder os til at se jer alle sammen.

   På bestyrelsens vegne

   Venlig hilsen

   Gitte Lindvang Samsøe

 
Brøndby Tennis Klub