Corona / Covid19

Kære medlemmer 

Så kom de nye anbefalinger for Idrætten i Brøndby Kommune. I bestyrelsen er vi glade for at det stadig er muligt for os alle at spille tennis og gå til træning.

Anbefalinger som gælder for alle som har deres gang i Brøndby Tennis Klub:

  • Bære mundbind alle steder i klubhuset undtagen ved aktivitet i hallen. Vær specielt opmærksom på at mundbind tages på når hallen skal forlades og næste hold kommer ind.
  • Mundbind skal man selv sørge for.
  • Vi beder jer, så vidt det er muligt, om at komme omklædt
  • Overholde antallet af personer som må opholde sig i omklædningsrummene (skilte kommer op på dørene)
  • Gå i bad hjemme
  • Der afholdes ingen sociale arrangementer i resten af 2020, hverken for juniorer, seniorer eller motionister

Specielt for Juniorer og deres forældre:

  • Det er muligt at fortsætte med træning på hold, der er et maksimum på 50 personer for unge under 21, og det holder vi os fint under
  • Børn under 12 år behøver ikke bære mundbind
  • Det er i disse tider ikke en god idé at lade forældre samles i klubhuse. Der opfordres til at "forældre ikke opholder sig i eller omkring faciliteten, hvor aktiviteten af deres børn foregår". I Brøndby Tennis Klub tolkes dette til, at der kan forsamles forældre i klublokalet, såfremt de overholder afstandskrav på 1 meter samt anvender håndsprit og mundbind. Vi vil ikke sætte et max antal, men beder om, at I som forældre taler sammen, om hvordan så få som muligt, kan hente og bringe børnene.

​Senior træning

  • Der må som maksimum være 10 i hallen inklusiv trænere

Venlig hilsen

Bestyrelsen