Rigtig godt Nytår

Bestyrelsen håber I alle har haft en dejlig jul, og vil gerne ønske alle medlemmer et godt nytår, med masser af tennis både indendørs og udendørs. Tak for året 2019 og for deltagelse i diverse interne arrangementer og turneringer.

Vi glæder os til at se så mange af medlemmerne til generalforsamling d. 25. februar og vil gerne minde om at ”forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden formand@btk58.dk i hænde senest 15. januar”.

Nytårshilsner fra bestyrelsen.

  
 
 
 
 
Med sportslige hilsner
Bestyrelsen
BTK