Generalforsamling i BTK
Tilmelding under EVENT 

Brøndby d. 26. januar 2020


Til Medlemmerne i Brøndby Tennis Klub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndby Tennis Klub tirsdag d. 25. februar

kl. 18.30 i klubhuset, Horsedammen 46.


Efter generalforsamlingen vil Brøndby Tennis Klub være vært ved et let arrangement og servere et par stykker smørrebrød samt øl, vin eller vand.

På den baggrund ønsker vi tilmelding til generalforsamlingen, senest d. 18. februar.

Tilmelding sker på www.btk58.dk under ’Event’.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år 2019.

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og budget 2020. Herunder fastlæggelse af det årlige kontingent. Det reviderede regnskab og budget ligger til gennemsyn på www.btk58.dk 8 dage før generalforsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag

  1. Valg af formand: Formand Gitte Samsøe er ikke på valg.

  1. Valg kasserer: På valg. Kasserer Knud Larsen er villig til genvalg.

  1. Valg af øvrig bestyrelse: Villig til genvalg er Morten Piriwe Risom, Uffe Nielsen og Frederik Degn. Henrik Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen og er ikke villig til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleanter er Bente Svarre og Henrik Koch-Nielsen. Bente Svarre er villig til genvalg, Henrik Kock-Nielsen ønsker ikke genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Nuværende revisorer er Gert Thrane og Kjeld Thrane, begge villige til genvalg.

Suppleant er Lone Degn som er villig til genvalg.

  1. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Gitte Lindvang Samsøe

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen
BTK