Anlægget
 
Vores anlæg er anlagt i 2001/02 og består af 4 rødgrusbaner med lys på alle 4 baner og et klubhus samt 1 indendørsbane.
 
Vores udendørsbaner er åben fra primo maj til medio oktober. Lyset til banerne tændes udenfor hver bane. Banerne vandes automatisk om natten, og der er ikke mulighed for at vande i dagtimerne. Hvis der skulle komme en tørkeperiode, vil klubben forestå vanding af banerne i løbet af dagen. Det er altså ikke tilladt selv at vande banerne.
Banerne skal fejes, inden man forlader den, og der skal ikke fejes streger.
Hvis en eller flere af banerne er i dårlig stand, vil de blive aflåst og spærret på online booking. Banerne vil selvfølgelig blive ordnet så hurtigt som muligt, så de kan tages i brug igen. 
 
Vedrørende regler for banebooking se Banebooking regler
 
Indendørs banen deles med Brøndby Strand Tennis, således at BTK råder over den mandag, onsdag, fredag og lørdag. BST råder således over hallen tirsdag, torsdag og søndag. Dette gælder hele året. Hallen må kun benyttes af medlemmer, der har betalt for brug af hallen. Og den må kun benyttes med indendørs sko og indendørs bolde. Overtrædelse af disse regler kan medfører bortvisning fra klubben. Husk at sørge for, at hallen og klubhuset er aflåst, når I forlader det. 
 
Husk at efterlade hallen og klubhuset i god orden og i respekt for klubben.