Fordelingsmodel for tildeling af indendørstimer
 
Ledige banetimer kan til enhver tid ses på under linket Hallen, og under menupunkt i tider i hallen

Som udgangspunkt bibeholder personen/personerne som står registreret som ansvarlig for en banetime, sin banetime indtil de ikke ønsker at have rådighed over banetimen mere.

Brøndby Tennis Klubs bestyrelse har til enhver tid ret til at flytte rundt på banetimerne. De berørte af flytningen tilbydes som de første eventuelle ledige banetider.

Den anden mandag i september holdes der banetildelingsmøde kl. 19 i klubhuset. Ønsker du en fast tid i hallen så kom til mødet, hvor de ledige timer fordeles til hvem der måtte ønske en banetime, nye som gamle medlemmer. Såfremt flere ønsker samme banetid fordeles banen via lodtrækning.

Betaling af indendørsbanen for den kommende vintersæson skal være BTK i hænde senest den 7/9. Såfremt dette ikke er sket udbydes banen til klubbens andre medlemmer på banetildelingsmødet.