Fordelingsmodel for tildeling af indendørstimer
 
Ledige banetimer kan til enhver tid ses under linket Hallen, og under menupunkt tider i hallen

Brøndby Tennis Klubs bestyrelse har til enhver tid ret til at flytte rundt på banetimerne. De berørte af flytningen tilbydes som de første eventuelle ledige banetider.

Den  anden mandag i september holdes der banetildelingsmøde, hvor de  ledige timer fordeles til hvem der måtte ønske en banetime, nye som  gamle medlemmer.

Der vil forud for mødet være udsendt et skema over ledige timer i Hallen. Ønsker du en fast tid i hallen, skal du returnere skemaet med markering af den / de ønskede timer.
Såfremt flere ønsker samme banetid fordeles banen via  lodtrækning.

Har du fået tildelt en bane, skal betalingen  være BTK i hænde senest den 7/9. Såfremt dette ikke er sket udbydes banen til klubbens andre medlemmer på banetildelingsmødet.