Medlemspriser
 
 Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer : Kr.  100,00
 Seniormedlemmer helårs : Kr.  950,00
 Seniormedlemmer vinter : Kr.  400,00
 Juniormedlemmer helårs med træning : Kr.  950,00
 Passivemedlemmer : Kr  100,00
 
Juniorpriserne er inkl. træning.