Efter en vellykket forlængelse af sommersæsonen,  skulle anlægget lukkes ned for vinteren. Der var et fint fremmøde med raske folk til at få taget windbreakere og net ned. Bænke og borde skulle under halvtag, og diverse løsdele på depot.

Vi startede med en tår kaffe, hvorefter alle gik i gang. Efter et par timer var der pænt ryddet, og så kunne vi nyde en velfortjent øl til at slutte af på. En stor tak til de der kom og tog et nap med.

 

 

 

 

 Vi glæder os til igen at se alle på anlægget i 2022 til en forhåbentlig helt forrygende sæson.. 

 

 

 Klubmesterskaber 2021 Herredouble Række A


Tennishallen er åben igen.

 


Seneste nyt fra kommunen.

 05-01-2022

Kære alle foreninger

 

Rigtig godt nytår! Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år og at I er klar på et nyt år med forhåbentligt endnu mere bevægelse og flere aktiviteter, end det har været muligt i 2021.

Kulturministeriets opfordring om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet udløber dags dato og der er på nuværende tidspunkt ikke kommet nye opfordringer eller restriktioner for foreningslivet. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at det fra den 5. januar 2022 er muligt at genoptage indendørs foreningsaktiviteter.

Vi henstiller til, at alle aktiviteter afvikles under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gennerelle råd om smitteforebyggelse, som kan læses her:

Krav om brug af mundbind i lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter
Vi gør opmærksom på, at alle brugere, besøgende, publikummer, elever og lignende på 12 år eller over skal benytte mundbind eller visir når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter. Der er dog ikke krav til mundbind eller visir når deltagerne er i gang med den primære aktivitet.

Ovenstående gælder ikke aftenskolerne, som i henhold til de gældende restriktioner er nedlukket indtil den 17. januar 2022. Det vil heller ikke være muligt at booke lokaler i kulturhusene, da de ligeledes er lukket indtil den 17. januar 2022

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Idræts- og Fritidskonsulent Pernille Nordkvist på telefon 29 16 91 57 eller mail: perdr@brondby.dk

Venlig hilsen

Kultur, Idræt og Bevægelse


 

24/12-2021

Kære foreninger

Kulturministeriet og DIF har præciseret deres opfordring vedr. indendørsaktiviteter i juleferien.

Opfordringen er fortsat, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter herunder træning, stævner, camps, turneringer, kampe mv. Opfordringen sigter dog ikke på individuelle selvorganiserede aktiviteter, hvilket vil sige, at opfordringen ikke omfatter eksempelvis badminton, tennis mv., hvis man samtidig tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning.

På den baggrund har Brøndby Kommune besluttet at åbne op for individuel selvorganiseret indendørs aktiviteter som f.eks. tennis og badminton forudsat, at der ikke er tale om træning, stævner, camps, turneringer og kampe. Vær opmærksom på, at alle på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir, når de befinder sig i f.eks. idrætshaller o. lign. Der skal dog ikke bæres mundbind eller visir i forbindelse med udøvelsen af en given aktivitet.

Grundet juleferien kan vi ikke garantere, at der vil adgang til de ønskede faciliteter i den pågældende periode, så henvend jer til Susanne Bahrt på sba@brondby.dk for nærmere aftale herom.

For øvrige spørgsmål vedr. de gældende restriktioner, kan I henvende jer til fagchef for Kultur, Idræt og Fritid Anders Voigt Tinning på andti@brondby.dk.

Vi henstiller i øvrigt til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, at man begrænser sine sociale kontakter i juleferien til familie og nærmeste bekendte.

Læs evt. mere her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Susanne Bahrt & Fagchef Anders Voigt Tinning

 


 

Efter flere misforståelser.

Hvorfor skal du Booke med en gæst.
forklaringen finder du under menupunktet nyt.