Brøndby d. 31. januar 2023


Til Medlemmerne i Brøndby Tennis Klub

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndby Tennis Klub tirsdag d. 28. februar 

kl. 18.30 i klubhuset, Horsedammen 46.


Efter generalforsamlingen vil Brøndby Tennis Klub være vært ved et let arrangement og servere et par stykker smørrebrød samt øl, vin eller vand. 

På den baggrund ønsker vi tilmelding til generalforsamlingen, senest d. 26. februar. 

Tilmelding sker på www.btk58.dk under ’Event’.   


Dagsorden:


  1.  Valg af dirigent.

 

  1. Formandens beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år 2022.

 

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 og budget 2023.

 Herunder fastlæggelse af det årlige kontingent. Det reviderede regnskab og budget 

 ligger til gennemsyn på www.btk58.dk  8 dage før generalforsamlingen.

 

  1. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag pt.

 

  1. Valg af formand: Formand Mikael Læbo Svendsen er på valg – modtager genvalg. 

 

  1. Valg kasserer: Såfremt der ikke melder sig en ny kassererkandidat er

 fungerende kasserer Knud Larsen villig til, indtil der findes en ny kasserer indenfor 

 den kommende sæson, at fungere som kasserer men understreger at der snarest skal

 findes en afløser.

 

  1. Valg af øvrig bestyrelse: Villig til genvalg er Morten Piriwe Risom, Uffe Nielsen, 

 Bente Svarre Nielsen, Niels Hedebo Andersen og Emil Svendsen.

 

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Villige til genvalg er Susanne 

Krøjen og Anne Vinther Rasmussen.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Nuværende revisor Kjeld Thrane er villig til

 genvalg. Nuværende revisor Gert Thrane ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår

 Rasmus Krøjen som revisor

 Suppleant er Lone Degn som er villig til genvalg.

 

  1. Eventuelt

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

 

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen


Mikael Læbo Svendsen