Klubmesterskaber 2022


Kære BTK’er,


Klubmesterskaberne for 2022 bliver afholdt fra onsdag den 7. september kl.17.00 til og med lørdag d. 17. september. Kampene afvikles på hverdage i tidsrummet 17.00 til ca. 21.30, samt lørdag d. 10. september fra 10.00 – 16.00 og søndag d. 11. september fra 10.00 – ca.16.00. For at melde sig skal man kunne spille på finaledagen lørdag d. 17. september.


Klubmesterskaberne afvikles i år i 4 rækker som består af A række, B række og en C række, samt juniorrækken. Turneringsudvalget vil tilstræbe at afvikle så mange kampe som muligt, som pulje kampe så vidt det er muligt i de forskellige rækker. Som følge af de forhåbentlig flere puljekampe for alle deltagere stiller det større krav til deltagernes tilgængelighed under mesterskaberne. 


I tilfælde af en deltager ikke har mulighed for at spille 4 dage eller mere kan man kun tilmelde sig én række.


Sidste frist for tilmelding til Klubmesterskaberne via klubbens hjemmeside er onsdag d. 28. august. 


Tilmeldingen sker på klubbens hjemmeside under EVENT Klubmesterskaber. Afvikling af en seniorrække kræver minimum 3 deltagere/doubler. I tilfælde hvor der kun er 2 eller færre tilmeldte vil den lavere rangerende række blive sammenlagt helt eller delvist ud fra de ”bedst mulige sportslige kriterier” set med turneringsudvalgets øjne. Er der ikke 3 deltagere/doubler i en seniorrække kan der ikke kåres en klubmester. A-rækken har altid første prioritering! Du kan ikke stille op i samme række som du sidste år blev klubmester i, medmindre det er i A-rækken.


Tilmelding vil være åben fra fredag den 19. august. Prisen for at deltage er igen i år kr. 50 pr. person pr. række, man deltager i. Juniorer er fritaget for betaling.


Turneringsafviklingsplan vil blive hængt op i klubhuset og lagt på hjemmesiden senest søndag d. 4. september. Det er i lighed med tidligere år den enkelte deltagers eget ansvar at følge med i hvornår kampene afvikles.


Eventuelle flytninger af kampe skal meddeles turneringsledelsen for at være gyldige.


HUSK hvis du tilmelder dig i en doublerække, så skal du skrive navnet på din makker i kommentarfeltet ved tilmelding.


Vi ønsker alle deltagere godt vejr, gode kampe og højt humør under afviklingen af klubmesterskaberne.


Med sportslige hilsner

Turneringsudvalget

Kirsten Larsen                                               Bente Svarre                                         Carsten Svendsen

mobil: 50905153                                           mobil: 23906505                                    mobil: 40994003

e-mail: mulle1961@webspeed.dk               e-mail: famsvarre@hotmail.com             e-mail: carsten.svendsen@post.tdcadsl.dk