Kære alle, 

  

Marts er kommet – og det er forår??. Solen skinner ??og de små forårsblomster ??titter frem og lover lysere tider. Det er så dejligt.


Hermed et lille update hvad der skete i februar og hvad vi har på programmet i marts.


Generalforsamling:

Tirsdag d. 28.2. havde vi generalforsamling. 

I får lige et hurtigt overblik her over, hvad der skete:

Vi var ca. 30 tilstede.

Formandens beretning blev godkendt. Én ting, som Mikael fremhævede er behovet for, at vi finder en ny kasserer i løbet af denne sæson, da Knud har lovet at fortsætte, til vi finder en ny kasserer. Knud stiller ikke op ved næste generalforsamling.

Regnskabet for 2022 og budgettet for 2023 blev godkendt. Dette ligger på nettet.

Valg af bestyrelse:

Formand: Mikael blev genvalgt
 
Kasserer: Ikke på valg 

Bestyrelsen: Emil, Niels, Morten, Uffe og Bente blev genvalgt. Vi vender tilbage med konstitueringen af bestyrelsen i næste nyhedsbrev.

Anne og Susanne blev også genvalgt som bestyrelsessuppleanter

Revisorer: Kjeld Thrane blev genvalgt og Rasmus Krøjen blev nyvalgt. Lone Degn er stadig revisorsuppleant.


Bagefter blev der hygget med smørrebrød og små snak.


Og så til et par arrangementer i marts.


Fredagsbar d. 17.3. kl. 17,00 

Vi gentager succesen fra januar med en fredagsbar, hvor klubben er åben fra kl. 17 og et par timer frem, hvor vi kan mødes og få en hyggesnak over en øl eller et glas vin.

Vi vil også denne gang indkøbe lidt specialøl og vi vil også indkøb lidt lækkert vin, som vi kan tilbyde til gode priser.

Det bliver super hyggeligt??.


Minitennisturnering fredag d. 31.3. kl. 17,30 – 19,30

Klubben afholder en mini tennisturnering med fællesspisning efter turneringen kl. 19,30. 

Det er en doubleturnering, hvor vi spiller med skumbolde på 4 små baner i hallen. Turneringen er for voksne, men børn er selvfølgelig velkomne til at være med til spisning og hygge efter turneringen. Vi bestiller nogle pizzaer eller pasta, men man er også velkommen til selv at tage mad med. 

Check ind på hjemmesiden, hvor der er mere info og hvor I kan tilmelde jer til dette sjove arrangement.

Det er hvad der sker i klubben i denne måned, hvor vi venter på april, som betyder åbning af banerne og standerhejsning??

Vi ses og pas godt på jer selv og hinanden

Hilsner 

BTK’s bestyrelse