Katalog over mulige udvalg og aktiviteter:Vi vil gerne have at flere af klubbens medlemmer bliver involveret i de udvalg og aktiviteter der finder sted i løbet af sæsonen.

Dette er dels for at aflaste de personer som i forvejen tager et stort arbejde for klubben og dels for at få nogle nye øjne på da man godt kan have tendens til at gøre tingene på den måde som man altid gør.Standerhejsning d. 24.4. kl. 10:

Standerhejsning er den officielle åbning af klubben i slut april/først i maj.

Alle medlemmer bliver indbudt til dette arrangement. Klubben byder på morgenbrød, kaffe og en lille én.

Klubbens formand holder en tale om den kommende sæson eller andet, hvis er er brug for dette.

Efter formandens tale bliver flaget hejst, og vi råber et leve for klubben.

Klubben inviterer TransOcean til at komme med en masse dejlige tennisting, som man kan købe. De er gerne i klubben i 2 timer.

Om man kan tage banerne i brug til selve standerhejsningen, kommer an på banerne stand. Dette tager bestyrelsen bestemmelse om, når man nærmer sig. Det er ikke godt at tage banerne i brug banerne, da de kan blive så ødelagte, at de ikke er til at spille på, når vi går i gang med holdkampene.

Ansvar:

Kontakt til Transocean: Bente og Læbo

Hejsning af slag: Søren Beck og Knud Larsen

Fanfare: Åge

Mad og drikkelse: BestyrelsenKlubmesterskaber uge 36 og 37 :

Klubmesterskabet afholdes i slutningen af sæsonen, og som det ligger i ordet, så finder man klubbens mestre i de forskellige rækker.

Der er gerne en A-B-C række, hvor medlemmerne enten selv skriver sig ind på rækkerne eller Klubmesterskabs udvalget/ansvarlige seeder een.

Klubmesterskabet løber over ca. 10 dage og afsluttes altid en lørdag, hvor alle slutkampene spilles og mestrene findes. 

Der er løbende i de 10 dage meget aktivitet i klubben, da vi prøver at afholde så mange kampe samtidig som muligt for også at skabe stemning og aktivitet.

Der er være mulighed for at købe mad og drikke de dage klubmesterskabet løber af stablen. 

Der er mange elementer, som skal arrangere: Arrangere tilmelding og opsætning af kampe, afvikling af kampe, tilstedeværelses i klubben under kamp afvikling (dette kunne deles mellem flere personer), indkøb af præmie, arrangere at der er nogle, som sørger for bespisning og drikkevarer i baren.

Og hvis man har lyst, er man meget velkommen til at melde sig til at hjælpe til. 

Primær tovholder : Kirsten Larsen


Klubfest d. 17.9:

På denne dag afholdes en klubfest, så vi kan fejre mestrene og feste lidt om aftenen. Vi har brug for at der er nogle, som gerne vil være med til at arrangere denne fest - ca. 4 personer -  så kom glad.

Arbejdsopgave – Indkøb til fest (mad, drikkelse, musik, pyntning af klublokalet, duge m.m.), opslag med deadline for tilmelding, evt. underholdning, fastsættelse af pris for arrangement etc. 

Primære tovholdere vedr. klubfest: Sus, Anne og Bente


BTK turnering 19.5., 2.6., 9.6., 16.,6, 18.8., 25.8. og 1.9.:

Opsætning af turnering, fastsættelse af datoer, holdkaptajn- som sørger for at sit hold er fuldtallig og finder substitutter hvis der kommer afbud ( kan evt lægges ud til de enkelte som deres ansvar).

Mad og drikke på disse klubaftener

Tovholder: Henrik ChristensenSommerarrangement for juniorer fredag d. 17.6.:

Opsætning af træning/kampe / fis og ballade

Bespisning, drikkelse – ( skulle gerne varetages af en forældre)

Tovholder: Morten Piriwe ( support Læbo , Emil)Træningslejr for juniorer:

Undersøge muligheden for en træningslejr for juniorer – arbejder hvis dette bliver til noget skal uddelegeres.

Tovholder: Morten Piriwe og LæboOpstart forældremøde mandag d. 25. april:

Orientering til forældre om klubbens aktiviteter i løbet af sæsonen, inddragelse af forældre som aktive spillere til de praktiske opgaver der ligger – kørsel, bespisning m.m.

Tovholder: Morten Piriwe ( support Læbo , Emil)Årets BTK’er (evt måneds BTK’er):

Vi vil gerne have et udvalg bestående af ca. 3- 4 personer udenfor bestyrelsen som er med til at udnævne årets BTK’er. Her forestilles afholdt 2 møde henholdsvis i august og september (inden Klubfesten)

Tovholder: Et bestyrelsesmedlem samt 3-4 medlemmer


Hyg in hver onsdag og søndag

Her kunne overvejes et buddy system så nye medlemmer får tilkoblet en (frivillig) der sørger for at vores nye medlemmer får spillet en del i starten indtil man selv kan ”svømme”

Varetages af Bent Kiertner

 

Holdturneringer:

Booking af baner, aftaler med modstandere, holdopstillinger, mad og drikkelse, referater, billeder og indlæg på fb samt hjemmeside

Tilmelding af hold gøres af Morten Piriwe

Holdkaptajner styrer resten med mulighed for uddelegering.Kulturnat fredag den 7. oktober 2022:

Opslag i lokalpressen, fakler m.m, grill og drikkelse ogsætning af kampe- opvisning what ever.

Introduktion til interesserede: Morten, Emil, (back up Læbo)

Personer til det praktiske: ???Sommerarrangement:

Turneringsplan: Morten/Niels

Arrangement: NielsStøt Brysterne lørdag d. 15.10.:

Vi har flere gange holdt Støt Brysterne for at kunne give et beløb til dette gode formål.

Det har været nogle meget hyggelige arrangementer, vi har haft, og vi har også kunne hver gang sende omkring kr. 10.000 til Kræftens Bekæmpelse.

Arrangementet er, at vi afholder en tennisturnering for voksne medlemmer. Spiller mix, herre og damedoubler. Men yder et lille beløb for hvert sæt der spilles.

Efter nogle sjove timer på banerne, vil der være en frokost, som vi har fået sponseret af Slagteren på Brøndbyøster Torv. Samt at vi prøver at få andre sjove ting sponsoret, så vi kan få nogle penge i kassen.

Vi holder en auktion over de ting, som vi har fået ind i løbet af sommeren, og det plejer at gå godt og alle er meget venlige til at støtte dette gode formål. 

Tovholder: Bente/ Anette CTrænings reunion:

Opsætning af program varetages af Læbo

Hygge efter arrangement varetages af: ???Lindehjørnet open lørdag d. 24.9.:

Opsætning af program samt hygge efter arrangement varetages af: Carsten Johansen og Michael Hemmingsen


Ladies Cup lørdag d. 1.10.:

(blot en vejledning)

Ligger som regel på en lørdag ultimo september.

Arrangementet starter typisk kl. 10 og til sidst på eftermiddagen.

Der bliver lavet ca 4 spillerunder med doubler, alt efter antal af deltagere.

Hver kamp varer 30 minutter og man tæller vundne partier. Man får ny makker for hver kamp

De 4 med flest point spiller finale. Nr 1+4 mod 2+3. Man spiller 2 hele sæt med afgørende bolde (man spiller ikke med fordel)

Der er præmie til vinderparret. Deres navne vil blive indgraveret i Ladies Cup pokalen som er en vandrepokal.

Næste års arrangører bliver valgt.

Pris pr deltager ca. 150-200 og indeholder:

Kaffe samt snacks undervejs.

Et glas øl, vin eller andet mens finalen spilles.

Frokost (egne drikkevarer medbringes eller man kan købe i baren)

Præmie til vinderholdet.Tennis sportens dag lørdag / Introduktion til nye medlemmer:

d. 30.4.:

Ansvarlig: Morten – Morten skriver hvad der ellers ville kunne varetages af andre.

4 timers træningslektioner varetages af Morten Piriwe.

 

 

 It: 

IT området dækker over vedligeholdelse af klubbens 2 PCér og en Printer.

Derudover vedligeholde og opdatering af klubmodul, herunder booking af tider oprette events.

Ansvarlig: Uffe

 

Hus og Baner:

Her gælder det den løbende kontakten til kommunen omkring opståede problemer med klubhuset og hallen.

Ang. baner drejer det sig om kontakten til banemanden omkring løbende vedligehold, samt styring og vedligehold af det automatiske vandingsanlæg

 Ansvarlig: Uffe

Kontakt til kommunen omkring rengøring.

Vedligeholde og opdatere adgangskontrol, samt styring af brikker og nøgler 

Vedligehold af hjertestarter. 

 Ansvarlig: Knud 

Indkøb af kaffe og opvaskemidler tillige med vask af viskestykker og håndklæder i køkkenet. 

Ansvarlig: John Kiertzner

  

Redaktion/redaktør - SoMe/hjemmeside

 

Der skal sættes datoer (og stilles i kronologisk orden på de aktiviteter der kræver det.

Dette skal lige konfirmeres med de nævnte personer

Ansvarlig: Emil