Katalog over mulige udvalg og aktiviteter:


 

Vi vil gerne have, at flere af klubbens medlemmer bliver involveret i de udvalg og aktiviteter, der finder sted i løbet af sæsonen.

Dette er dels for at aflaste de personer, som i forvejen tager et stort arbejde for klubben, og dels for at få nogle nye øjne på, da man godt kan have tendens til at gøre tingene på den måde, som man altid gør.

Nedenstående er listet vores aktiviteter i løbet af året samt vedligeholdelse af hus og banerne.


 

Klargøring af baner til udendørssæsonen:

Ansvarlig: Niels 


 

Tennissportens dag lørdag / Introduktion til nye medlemmer: 

4 timers træningslektioner varetages af Morten.

Ansvarlig: Morten og KimberleyStanderhejsning:

Standerhejsning er den officielle åbning af klubben i slut april/først i maj.

Alle medlemmer indbydes til dette arrangement. Klubben byder på morgenbrød, kaffe og en lille én.

Klubbens formand holder en tale om den kommende sæson eller andet, hvis er er brug for dette.

Efter formandens tale bliver flaget hejst, og vi råber et leve for klubben.

Klubben inviterer TransOcean til at komme med en masse dejlige tennisting, som man kan købe. De er gerne i klubben i 2 timer.

Om man kan tage banerne i brug til selve standerhejsningen, kommer an på banerne stand. Dette tager bestyrelsen bestemmelse om sammen med banemanden, når tiden nærmer sig.


Ansvarlig:

Kontakt til Transocean: Emil og Mikael

Hejsning af flag: Søren Beck og Knud Larsen

Fanfare: Åge

Mad og drikkelse: BestyrelsenHyg in” hver onsdag og søndag

Her kunne overvejes et buddy system så nye medlemmer får tilkoblet en (frivillig), der sørger for at vores nye medlemmer får spillet en del i starten indtil man selv kan ”svømme”.

Ansvarlig for ”Hyg-in”: Bent Holdturneringer:

Booking af baner, aftaler med modstandere, holdopstillinger, mad og drikkelse, referater, billeder og indlæg på Facebook samt hjemmeside

Ansvarlig: Tilmelding af hold: Morten 

Holdkaptajner styrer resten med mulighed for uddelegering.
 
 

Juniorforældremøde:

Orientering til forældre om klubbens aktiviteter i løbet af sæsonen, inddragelse af forældre som aktive spillere til de praktiske opgaver der ligger – kørsel, bespisning m.m.

Ansvarlig: Mikael og Morten


 

Medlemstræning:

Ansvarlig: Emil og Morten


 

BTK-turnering:

Opsætning af turnering, fastsættelse af datoer, fremfinding af holdkaptajner. 

Plan over mad og drikke på turneringsdagene

Hver holdkaptajn sørger for at holdet er fuldtalligt og finder substitutter, hvis der kommer afbud (kan evt. lægges ud til de enkelte som deres ansvar).

Ansvarlig: Henrik Christensen


 

Sommerarrangement:

Klubben arrangerer hvert år et sommerspil, hvor der er fokus på både tennis spillet, og at vi får fælles social hygge efter sommerferien.

Der arrangeres kampe over flere runder ud fra de bedst mulige sammensætninger af de tilmeldte spillere. Der gøres en aktiv indsats for at spillere, som ikke normalt spiller sammen får glæde af hinandens selskab undervejs i turneringen.

Der tilsigtes 4 spillerunder af hver ca. 45 minutters varighed - og der er nye konstellationer for hver runde. 

Fokus er, at det skal være sjovt, så vi spiller uden samlet regnskab.

Efter spil er der pause, så alle kan nå et bad, inden der tændes op i grillen så vi sammen kan spise aftensmad.

Der vil være et mindre deltagergebyr til at dække bespisning - og der kan tilkøbes drikkevarer til maden i baren.

Der er altid brug for hjælpere til optænding/grillmestre og gerne også at  2-3 af de mange søde medlemmer bager en kage eller 2 ??


Ansvarlig: Niels og Morten


 

Sommerarrangement for juniorer: ved ikke om dette bliver til noget

Opsætning af træning/kampe / fis og ballade

Bespisning, drikkelse – (skulle gerne varetages af en forælder)

Tovholder: Morten Piriwe (support Mikael , Emil)


Træning reunion:


Ansvarlig: Mikael


 

Sommer Camp for juniorer:

Ansvarlig: Morten og Kimberley

(mandag til fredag):


 

Klubmesterskaber uge 36 og 37:

Klubmesterskabet afholdes i slutningen af sæsonen.

Her finder man klubbens mestre i de forskellige rækker.

Der er gerne en A-B-C række, hvor medlemmerne enten selv skriver sig ind på rækkerne eller Klubmesterskabs udvalget/ansvarlige seeder de tilmeldte.

Klubmesterskabet løber over ca. 10 dage og afsluttes altid en lørdag, hvor alle slutkampene spilles og mestrene findes. 

Der er løbende i de 10 dage meget aktivitet i klubben, da vi prøver at afholde så mange kampe samtidig som muligt for også at skabe stemning og aktivitet.

Der er være mulighed for at købe mad og drikke de dage klubmesterskabet løber af stablen. 

Der er mange elementer, som skal arrangere: Arrangere tilmelding og opsætning af kampe, afvikling af kampe, tilstedeværelses i klubben under kamp afvikling (dette kunne deles mellem flere personer), indkøb af præmie, arrangere at der er nogle, som sørger for bespisning og drikkevarer i baren.

Og hvis man har lyst, er man meget velkommen til at melde sig til at hjælpe til. 


Ansvarlig: Mikael


Turneringsansvarlig: Kirsten Larsen

Reservering af baner: Uffe


Klubfest:

Den sidste lørdag i klubmesterskabet, afholdes en klubfest, så vi kan fejre mestrene og feste lidt om aftenen.

Vi har brug for at der er nogle, som gerne vil være med til at arrangere denne fest - ca. 4 personer - så kom glad.

Arbejdsopgave – Indkøb til fest (mad, drikkelse, musik, pyntning af klublokalet, duge m.m.), opslag med deadline for tilmelding, evt. underholdning, fastsættelse af pris for arrangement etc. 

Ansvarlig: Mikael


 

Årets BTK’er (evt måneds BTK’er):

Vi vil gerne have et udvalg bestående af ca. 3- 4 personer udenfor bestyrelsen som er med til at udnævne årets BTK’er. Her forestilles afholdt 2 møde henholdsvis i august og september (inden Klubfesten)

Ansvarlig: Et bestyrelsesmedlem


 

 Kulturnat:Kan ikke huske om vi har trukket os i år ?

Opslag i lokalpressen, fakler m.m, grill og drikkelse ogsætning af kampe- opvisning what ever.

Introduktion til interesserede: Morten, Emil, (back up Læbo)

Personer til det praktiske: ???


 

Lindehjørnet open:

Opsætning af program samt hygge efter arrangement kommer senere.


Ansvarlig: Vinderne af året før


Ladies Cup:

Ligger som regel på en lørdag ultimo september.

Arrangementet starter typisk kl. 10 og til sidst på eftermiddagen.

Der bliver lavet ca. 4 spillerunder med doubler, alt efter antal af deltagere.

Hver kamp varer 30 minutter og man tæller vundne partier. Man får ny makker for hver kamp

De 4 med flest point spiller finale. Nr. 1+4 mod 2+3. Man spiller 2 hele sæt med afgørende bolde (man spiller ikke med fordel)

Der er præmie til vinderparret. Deres navne vil blive indgraveret i Ladies Cup pokalen som er en vandrepokal.

Næste års arrangører bliver valgt.

Pris pr deltager ca. 150-200 og indeholder:

Kaffe samt snacks undervejs. Et glas øl, vin eller andet mens finalen spilles.

Frokost (egne drikkevarer medbringes eller man kan købe i baren)

Præmie til vinderholdet.


Ansvarlig: Anne og Mariann 


Fredagsbar:

Åbent hus, hvor medlemmerne kan kigge forbi og hygge med et godt glas vin eller en god øl.


Ansvarlig: Anne og Bente


 

Nedlukning af udendørssæsonen:

Banerne lukkes ned i november. Her tages net og windbreakers og andre udendørs ting sættes væk for vinteren.


Ansvarlig: Niels


Julearrangement i klubhuset.:

Her inviteres klubbens medlemmer til Gløgg og æbleskiver og julehygge i klubben, hvor vi ønsker hinanden en glædelig jul.


Ansvarlig: Niels og Emil

 


 It: 

IT-området dækker over vedligeholdelse af klubbens 2 PCér og en Printer.

Derudover vedligeholde og opdatering af klubmodul, herunder booking af tider oprette events.


Ansvarlig: Uffe

 

Hus:

Her gælder det den løbende kontakten til kommunen omkring opståede problemer med klubhuset og hallen.


Ansvarlig: Uffe


Indkøb af kaffe og opvaskemidler tillige med vask af viskestykker og håndklæder i køkkenet. 

Ansvarlig: John Kiertzner


Baner:

Ang. baner drejer det sig om kontakten til banemanden omkring løbende vedligehold, samt styring og vedligehold af det automatiske vandingsanlæg. Banerne gåes igennem gange om året p.g.a. ukrudt etc.


Ansvarlig: Niels


Kontakt til kommunen omkring rengøring.

Vedligeholde og opdatere adgangskontrol, samt styring af brikker og nøgler.

Ansvarlig: Knud


Vedligehold af hjertestarter. 


Ansvarlig: Susanne

 

Redaktion/redaktør - SoMe/hjemmeside???

Der skal sættes datoer (og stilles i kronologisk orden på de aktiviteter der kræver det.

Dette skal lige konfirmeres med de nævnte personer

Ansvarlig: Emil